Tesla科技讲堂

领略未来科技之美

作为智能、先进的电动汽车的代表,Tesla一直以诸多领先业界的革命性技术,为车主带来独一无二的驾乘体验。

在享受最新科技带来的新鲜与愉悦的同时,可能您不免有时对于这样一部功能丰富的车辆,难以物尽其用。同时,由于OTA空中升级可以不断地为您的爱车增添诸如自动辅助驾驶、召唤等新功能和特性,您或许需要一个机会,去更了解您不断进化中的Tesla - Tesla车主讲堂因此为您而设。通过讲堂活动,您将了解Tesla的前沿科技功能,以及一些特别的日常用车技巧。此外,更可以和众多Tesla车友畅快交流,一起体验科技带来的愉悦。

我们诚邀您出席,共同领略未来科技之美。点击下方您所在的城市,填写报名信息;名额有限,我们期待您的光临。

上海市
Tesla体验中心
   上海虹桥店
2018.01.19
   14:00 - 16:00
已结束
Tesla体验中心
   上海虹桥店
2018.02.02
   14:00 - 16:00
已结束
Tesla体验中心
   上海虹桥店
2018.03.02
   14:00 - 16:00
点击报名
Tesla体验中心
   上海虹桥店
2018.03.16
   14:00 - 16:00
点击报名
Tesla体验中心
   上海金桥店
2018.01.19
   14:00 - 16:00
已结束
Tesla体验中心
   上海金桥店
2018.02.02
   14:00 - 16:00
已结束
Tesla体验中心
   上海金桥店
2018.03.02
   14:00 - 16:00
点击报名
Tesla体验中心
   上海金桥店
2018.03.16
   14:00 - 16:00
点击报名
南京市
Tesla体验中心
   南京九龙湖店
2018.01.25
   14:00 - 16:00
已结束
武汉市
Tesla体验中心
   武汉国际广场店
2018.03.23
   19:00 - 21:00
点击报名
宁波市
Tesla体验中心
   慕尼黑啤酒花园餐厅
2018.03.09
   15:00 - 17:00
点击报名
杭州市
Tesla体验中心
   杭州万象城店
2018.01.31
   14:00 - 16:00
已结束
北京市
Tesla交付中心
   北京亦庄店
2018.01.26
   14:00 - 16:00
已结束
Tesla交付中心
   北京亦庄店
2018.03.02
   14:00 - 16:00
点击报名
Tesla交付中心
   北京亦庄店
2018.03.16
   14:00 - 16:00
点击报名
深圳市
Tesla体验中心
   深圳龙华店
2018.01.24
   15:00 - 17:00
已结束
Tesla体验中心
   深圳龙华店
2018.01.31
   15:00 - 17:00
已结束
Tesla体验中心
   深圳龙华店
2018.02.07
   15:00 - 17:00
已结束
Tesla体验中心
   深圳龙华店
2018.02.28
   15:00 - 17:00
点击报名
广州市
Tesla体验中心
   广州广粤天地店
2018.01.18
   15:00 - 17:00
已结束
Tesla体验中心
   广州广粤天地店
2018.02.02
   15:00 - 17:00
已结束
Tesla体验中心
   广州广粤天地店
2018.03.02
   15:00 - 17:00
点击报名
Tesla体验中心
   广州广粤天地店
2018.03.16
   15:00 - 17:00
点击报名
成都市
Tesla体验中心
   成都高新店
2018.01.19
   14:00 - 16:00
已结束
西安市
Tesla体验中心
   西安高新店
2018.02.02
   14:00 - 16:00
已结束