Solar Roof 太阳能屋顶

以新屋顶开启清洁能源之旅

以新屋顶开启清洁能源之旅

https://www.tesla.com/sites/default/files/solarroof/v3/hero/solar-roof-hero-solar_badge.svg
https://www.tesla.com/sites/default/files/solarroof/v3/hero/solar-roof-hero-solar_badge.svg

美观
零妥协

美观
零妥协

3倍

强度大于
普通屋顶

强度大于
普通屋顶

https://www.tesla.com/sites/default/files/solarroof/v3/hero/solar-roof-hero-savings_badge.svg
https://www.tesla.com/sites/default/files/solarroof/v3/hero/solar-roof-hero-savings_badge.svg

高回报
长期收益

高回报
长期收益

Solar Roof 规格
  • 瓦片质保 25 年
  • 供电质保 25 年
  • 耐候质保 25 年
  • 屋顶坡度2:12 至 20:12
  • 防冰雹等级 ANSI FM 4473 三级
  • 防风等级 ASTM D3161 F级
  • 防火等级 A 级(最高等级)

  • 中国地区的质量保证和认证等级将会在未来推出。瓦片质保涵盖瓦片上的玻璃。供电质保涵盖太阳能瓦片的输出功率。耐候质保保修期内,我们承诺房屋不会因瓦片安装而漏水或因恶劣天气而遭遇损害。

屋顶改造计划

Solar Roof 太阳能屋顶,为家庭供电