Hong Kong Disneyland 香港迪士尼乐园

Back to list

Hong Kong Disneyland 香港迪士尼乐园

Driving Directions 联络电话 + 852 3550 3388
技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
6 个特斯拉充电器, 最高4kW。
向公众开放。自行停车。

Hong Kong Disneyland 香港迪士尼乐园