Hing Man Estate 兴民村

Back to list

Hing Man Estate 兴民村

Driving Directions 联络电话 + 852 6644 1079
技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
2 个特斯拉充电器, 最高21kW。
向公众开放。自行停车。

Hing Man Estate 兴民村