Regal Hong Kong Hotel 富豪香港酒店

Back to list

Regal Hong Kong Hotel 富豪香港酒店

Driving Directions 联络电话 + 852 2890 6633
技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
1 个特斯拉充电器, 最高21kW。
向公众开放。代客停车。

Regal Hong Kong Hotel 富豪香港酒店